Pojištění CK

Cestovní kancelář, zřizovaná společností FliCom Travel s.r.o., Křesomyslova 364/19, 
140 00 Praha 4 - Nusle je pojištěna pro případ úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. 
u České podnikatelské pojišťovny, číslo smlouvy 0201901498 ze dne 11. 3. 2014.