20. - 25. 8. 2019 - Za krajany do rumunského Banátu

20. - 25. 8. 2019 - Za krajany do rumunského Banátu

Za krajany do rumunského Banátu

 

Termín: 20. - 25. srpna 2019

Cena: 5 390,- Kč

Odjezd: ve večerních hodinách z ulice Na Florenci, Praha 1. Nástup je dále možný v Brně.

Návrat: v neděli v ranních hodinách

 

Odjezd a nástupní místa:

20:00 - ulice Na Florenci, Praha 1.

23:00 - Brno, hotel Grand

 

Program zájezdu:

1. den

Ve večerních hodinách odjezd do Rumunska.

2. den

Ranní zastávka v banátském městě Temešvár - městě, které znamenalo počátek rumunské revoluce v prosinci roku 1989. Prohlídka centra, navštívíte pravoslavný metropolitní chrám na náměstí Piata Operei, neminete památník zastřeleným demonstrantům za svobodu Rumunska v roce 1989. Dále je v centru města synagoga, pěší zóna s kavárnami a obchody a tradiční lidová tržnice.

Pokračování cesty do vesnice českých krajanů Svaté Heleny. Po příjezdu pozdě odpoledne se ubytujeme u krajanů a ochutnáme výbornou venkovskou večeři. Následovat bude volno k obhlídce vesnice, k návštěvě místní hospody, k povídání s místními obyvateli a k ochutnávce místní pálenky.

3. den

Zájemci o účast na venkovském životě zůstanou ve Sv. Heleně, ostatní účastníci půjdou pěšky nádhernou karpatskou krajinou do 14 km vzdálené největší české vesnice Gerník. Zastavit se můžete u krápníkové jeskyně Vranovec a u skalního mostu Kulhavá skála. Trasa je středně náročná a zvládne ji i rekreační turista. V Gerníku si prohlédneme obec, navštívíme vlastivědnou expozici v nově otevřeném muzeu o banátských Češích a zastavíme se na kus řeči v hospodě. Po odpočinku nás bude čekat nenáročný poslední úsek cesty do vesnice Sichevita / cca 7 km/, kde bude čekat autobus. Busem se pak vydáme zpět do Svaté Heleny. Po večeři sraz v místní hospodě.

4. den 

Po snídani odjedeme na fakultativní výlet (400,- Kč/os.) na krásnou cestu podél Dunaje a hranice se Srbskem. Zastavíme se u ve skále vytesaného dáckého vůdce Decebala, lodí poplujeme oblíbenou vyhlídkovou plavbu po Dunaji Kazaňskou soutěskou a poté budeme přes Oršavu mířit do kdysi slavných římských a císařských lázní Baile Herculane. Za monarchie luxusní lázně  jsou nyní ruinami a rekonstrukce postupuje velmi pomalu. Nicméně scenérie tohoto místa stojí za návštěvu.... Zastavíme se také na jedinečném secesním nádraží, které pamatuje i příjezd Orient Expresu. Závěr našeho výletu bude patřit české vesnici Šumice, která leží stranou ostatních českých vesnic a má krásný lesní hřbitov. Pozdě odpoledne odjedeme zpět do Svaté Heleny, návrat na večeři.

Zájemci o sdílení dne s krajany při jejich práci v hospodářství nebo v kuchyni, nebo o turistiku v okolí vesnice, budou mít individuální program.

5. den

Poslední den bude věnován Dunaji. Bude-li příhodné počasí, využijime místní rybářské lodě a vydáme se na projížďku na ostrov s rezervací s divokými koňmi a písečnou pláží. Rumunští rybáři zde připravují i pečené čerstvé ryby

Po návratu do Sv. Heleny budete mít ještě čas na nákupy domácích produktů u místních obyvatel - turisté poptávají např. kravské a ovčí sýry, med, šípkovou marmeládu, pálenku, višňovku apod. Všechno lze platit českými korunami.

Večer je v cca 19 hodin odjezd zpět do ČR. 

6. den

Dopoledne příjezd do Prahy.

Ubytování

Ubytování je zajištěno v pokojích přímo v rodinách krajanů, nebo v ubytovacích chalupách českých rodin.

Jednolůžkové pokoje nejsou dostupné, k dispozici jsou pouze sdílené 2 a vícelůžkové pokoje.

Cena zahrnuje

  • 3x ubytování u českých krajanů
  • 3x polopenzi
  • dopravu zájezdovým autobusem
  • služby průvodce cestovní kanceláře
  • pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

  • cestovní pojištění
  • vstupy do vybraných objektů na výletech
  • fakultativní celodenní výlet podél Dunaje - 400,- Kč/os.
  • plavbu motorovou lodí po Dunaji Kazaňskou soutěskou - dle domluvy cca 30 Lei
  • výlet lodí na ostrov dle domluvy s rybáři cca 300 Kč/os.