Londýn


 

Londýn je hlavním městem Spojeného království a Severního Irska. Je to největší město Evropy a jeho počet obyvatel přesahuje 7 milionů. Londýn je jedno z největších obchodních center světa a spolu s městy New York a Tokio patří k nejvýznamnějším městům světa.

Centrum města Vás zaujme jak historickými památkami, tak moderními budovami. Je to město zachovávající si svůj historický půvab a přitom stále postupující kupředu s dobou. Město se člení na 32 městských obvodů a City of London – což je centrum města. Každý obvod má svou městskou radu a starostu, City of London je spravována historickou Cooperation of London. Nejvyšším správním orgánem je Greater London Authority, který má na starost a zodpovědnost koordinaci jednotlivých mětských rad a dále plánování a chod služeb v celém Londýně.

Toto město leží na řece Temži, která ho spojuje se Severním mořem a umožňuje tak přístup na námořní cesty. Podnebí je zde mírné, díky teplému golfskému proudu jsou Londýňané ušetřeni od krutých zim.

Turismus je v Londýně důležitým odvětvím, ročně sem přijede okolo 27 milionů návštěvníků.

Níže naleznete popis nejznámějších turistických magnetů města, které můžete vidět i v rámci našich zájezdů.

Big Ben

Tato hodinová věž je symbolem Londýna a je součástí budovy Westminsterského paláce (označován také jako Houses of Parliament), blízko řeky Temže. Big Ben byl dokončen ve 2. polovině 19. století, v té době byli hodiny největší na světě. Věž je vysoká 96 metrů a hodiny se nachází ve výšce 55 metrů- ohromující je rozměr ručiček – hodinové ručičky mají 2, 7 metru a minutové měří 4, 2 metry. Celá budova Westminsterského paláce, včetně věže je postavena ve viktoriánsko-gotickém stylu. V paláci sídlí parlament.

Označení Big Ben pochází od jména velkého zvonu, který je ve věži již od počátku a jehož zvonění je slyšet každou hodinu. Zprvu se jménem Big Ben označoval jen zvon, ale postupně se tak začala označovat celá tato hodinová věž. Tento téměř 14 tun vážící zvon však není nejtěžším zvonem v Londýně, ten bychom našli v katedrále Sv. Pavla.

London Eye

Toto vyhlídkové ruské kolo a jeden ze symbolů Londýna je největším ruským kolem světa! Naleznete ho v centru města, na levém břehu Temže, jen kousek od Big Bena a Westminsterského paláce. Kolo bylo otevřeno v roce 2000. Pokud si zaplatíte jízdu, čeká Vás výhled na město ze 135 metrů. Do kabinek se vejde až 25 osob a je možné je kromě klasické jízdy pronajmout i na různé soukromé akce, například oslavy, či večeře. Kolo jezdí pomalu, pro výstup a nástup ani není nutné zastavovat a jedno otočení trvá cca půl hodiny. Vstupné na klasickou jízdu – tj. jedno otočení je cca 30 liber.

Westminster Abbey

Westerminstké opatství je také označováno jako katedrála Sv. Petra. Gotická přestavbě katedrála vděčí Jindřichovi III., který se nechal inspirovat francouzskými nejznámějšími katedrálami a na stavbu věnoval velké jmění. Jedná se o jednu z nejdražších staveb středověku. Katedrála má bohatou historii, jelikož právě zde se odehráli slavné korunovace, pohřby, či svatby. Pohřbeni jsou zde angličtí panovníci, ale i spisovatelé a dramatici (Charles Dickens, či Geoffrey Chaucer) a vědci (Charles Darwin, či Sir Isaac Newton). Poslední velkou událostí v katedrále byla svatba Prince Williama s Kate Middletonovou.

St Paul’s Cathedral

Tato katedrála se nachází v části City of London a svou nynější podobu získala v 17. století, kdy ji po Velkém londýnském požáru v r. 1666 rekonstruoval Christopher Wren. Dílo bylo dokončeno až v roce 1708, katedrála je vystavena z portlandského vápence a typická je svou kupolí. Wren se inspiroval v bazilice Sv. Petra v Římě. Stejně jako ve Westminterském opatství, i zde jsou pohřbené významné osobnosti. První zde byl pochován stavitel katedrály - Christopher Wren. V katedrále sídlí londýnský biskup a královská rodina ji používá pro svatby, pohřby a slavnosti. Katedrála byla mimo jiné dějištěm svatby princezny Diany a prince Charlese. Vstup do katedrály stojí cca 15 liber.

Tower of London

Bývalou pevnost Tower naleznete v blízkosti mostu Tower Bridge. Ve své historii pevnost sloužila jako královský palác, pokladnice, zbrojnice, pevnost a vězení pro vyšší vrstvy. Posledním vězněm v Toweru byl za 2. sv. války Rudolf Hess, jeden z hlavních nacistických politiků. V dnešní době je Tower turistickým cílem, kde jsou k vidění britské korunovační klenoty. Vstupné je cca 22 liber.

Tower Bridge

Tento známý zvedací most byl postaven v roce 1894 a na stavbě se podílelo 400 dělníků. Architekt Horace Jones, který je autorem návrhu mostu, zemřel rok po zahájení stavby a z původně plánovaného středověkého stylu fasády se přešlo na fasádu ve stylu viktoriánské gotiky. Ve věžích mostu se nacházejí výstavy, které zachycují historii stavby mostu. Milovníky adrenalinu zde zaujme část s proskleným dnem, po které se můžete projít a dívat se pod sebe dolů. Vstupné je cca 9 liber.

Buckinghamský palác

Buckinghamský palác je dnešním oficiálním sídlem anglických panovníků v Londýně, ale královna Alžběta II. zde tráví hlavně víkendy. Palác je dále využíván pro významné státní akce, či vítání mezinárodních návštěv. Palác byl postaven v 18. století a dlouhou dobu sloužil jen jako soukromý dům královské rodiny, oficiální rezidencí se stal až v roce 1837, kdy se do něj nastěhovala královna Viktorie. Palác byl cílem několika útoků během světových válek, nikdy však nebyl výrazně poškozen.

Trafalgar Square

Náměstí v centru Londýna je pojmenováno po bitvě u Trafalgaru z r. 1805, kdy Britové porazili Napoleonovu armádu. Současná podoba náměstí pochází z roku 1845. Je to místo veřejných shromáždění a manifestací. Dominantou náměstí je 50 metrů vysoký Nelsonův sloup, zakončený sochou lorda Nelsona a vyzdoben čtyřmi mohutnými lvy. Na náměstí se nachází Národní galerie, kde jsou k vidění díla evropských mistrů od roku 1250 do roku 1800. Vstupné do Národní galerie je zdarma!

Muzeum voskových figurín Madame Tussaud

Známé muzeum voskových figurín, pojmenované podle Marie Tussaudové, která spolu se svým bratrem tvořila voskové plastiky a dostala se do kontaktu s královskou rodinou a v roce 1835 se ji podařilo v Londýně otevřít první dům voskových figurín. V muzeu můžete obdivovat figuríny jak historických osobnosti, tak současných osobností. Vstupné do muzea vyjde cca na 30 liber.