Szentendre

 

Szentendre

Szentendre je nádherné historické  město v Maďarsku, jen několik kilometrů severně od Budapešti. Žije v něm  okolo 24 tisíc obyvatel. Szentendre je jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů v Maďarsku  už  od 20. let  minulého století, kdy  bylo významnou uměleckou kolonií.

Na počátku našeho letopočtu, kdy byla tato oblast osídlena keltskými kmeny sem pronikají římské legie a Augustus ji připojuje k Římské říši, Vespasianus zde zakládá provincii Panonie. Zároveň se stává důležitým vojenským táborem.  Nakonec byl ale dobyt v roce 430 Huny.  Později sem přišli Avaři a po vpádu maďarských bojovníků se stalo sídlem knížete Kruciána.

Ve středověku spadá tato oblast pod biskupství ve Veszprému a za Karla Roberta z Anjou roku 1318 se stává královským zbožím. V 15.století se zde začínají usazovat ti přistěhovalci z Balkánu, kteří odmítají žít pod tureckou nadvládou. Turci však roku 1541 dobývají nedaleký Budín a součástí Osmanské říše se stává i Szentendre. Ale v té době již je Szentendre srbsko-dalmatinsko-řeckým městem. Po roce 1684, kdy Turci odtáhli, dochází k oživení místní ekonomiky a jsou stavěny školy a kostely. Kvetoucímu městu zasahuje ránu ohromná povodeň roku 1838. Mezi světovými válkami je pak Szentendre cílem mnoha umělců, kterým Budapešť se zdá být příliš těsná.

Szentendre bylo vždy multikulturním městem s kostely snad všech náboženských vyznání.  Dodnes jsou kostely nazývány podle města, ze kterého přišli uprchlíci, kteří jej vystavěli.

Ve městě lze navštívit i muzeum marcipánu, obchůdky s krajkami a keramikou a take typické maďarské hospůdky s místními specialitami.

Skanzen  Szentendre

Skanzen v Szentendre je největší maďarský skanzen, kde je možné shlédnout lidovou architekturu ze všech částí Maďarska. Autentické jsou tam nejen venkovské domy, ale I zařízení chalup a statků,  ukázky obydlí, kde obyvatelé měli nejen holuby, slepice, kozy či koně, ale i typické maďarské dlouhorohé krávy a chlupatá prasata, známá pod jménem mangalica. Je to rarita k vidění pouze v Maďarsku...


 

Informační systém skanzenu je až nezvykle dokonalý -  před každou vesnicí je velká cedule, kde je zmíněno z jaké oblasti a doby vesnice pochází,  a u každého domu je menší cedule s podrobným  popisem  konkrétního domu.  Vše je v maďarštině, němčině a angličtině a doplněno mapkami a půdorysy.