Moritzburg - Popelčin zámek

Zámek Moritzburg, známý z nejoblíbenější české pohádky Tři oříšky pro Popelku, je jeden z nejnavštěvovanějších saských zámků. Je nazýván také perlou saského baroka. Leží asi 14 km severozápadně od  Drážďan v krásné krajině  obklopen rybníky.

Původní stavbu si nechal postavit vévoda Moritz Saský v letech 1542–1546 jako renesanční lovecký zámek  na vrcholu žulové hory v bažinaté dolině. Už tehdy byl zasvěcen bohyni lovu – Dianě. Za vlády nejslavnějšího saského kurfiřta Fridricha Augusta Silného  byl zámeček přestavěn v barokním stylu. Nejvýraznější změnou byla přestavba  čtyř  rohových bašt, které byly  zvýšeny a proměněny na rohové věže a také proměna bažin na park a rybníky. Tím zároveň vznikla dodnes charakteristická podoba zámku, ležícího na ostrově  velkého Zámeckého rybníku. Barokní rekonstrukce byla ukončena smrtí Augusta Silného v roce 1733.

Zámek má více než 200 komnat a 4 velké slavnostní sály. Návštěvníky obvykle zajímá Federzimmer (péřová místnost), tedy místnost s ložním zařízením Augusta Silného vytvořeného z mnoha tisíc per exotických ptáků. Unikátem jsou i komnaty s originálními koženými  tapetami s velkoformátovými výjevy mytologických scén často s bohyní Dianou. Z původních 60 pokojů je dnes dochováno 16 a restaurátorské práce stále pokračují. Vzhledem k loveckému účelu zámku je zde také jedna z nejvýznamnějších  sbírek  loveckých trofejí.

V roce 2011 byla po 4 letech rekonstrukce znovuotevřena výstava čínského, japonského a pochopitelně míšeňského porcelánu v duchu tradice zámku – porcelánu s loveckou tématikou.

Okolo zámku je rozhodnutím úřadů z roku 1990  obnovovaná zahrada a park podle původních plánů z roku 1740. Podobu nastínil následník velkého kurfiřta August III. Práce na tomto díle  stále pokračují.

Nyní je zámek ve vlastnictví státu - od roku 1933 využíval areál poslední majitel Arnošt Jindřich Saský jako svoje soukromé sídlo a prostory pro oficiální návštěvy. V  roce 1945 byl zámek po 400 letech Wettinům vyvlastněn. 

Kdo má chuť projít  se  v okolí zámku Moritzburg, nebude vůbec zklamán. U Dolního velkého rybníka najdete dvoupatrový rokokový Fasanenschlösschen (bažantí zámeček) v čínském stylu, který se stal centrem  velké bažantnice.  Je to nejmenší královský palace v Sasku! Na rybníku je také přístav s molem a zachovalým majákem.