Pillnitz


 

Zámek Pillnitz, pro svoji krásnou zahradu a barokní obytnou architekturu je často nazýván saskými Versailles. Najdeme ho na východním předměstí Drážďan na pravém břehu řeky Labe.

Historie zámku sahá až k roku 1400, kdy zde stálo původní panství majiteli postupně rozšiřované jako nedobytný obyvatelný hrad – měl nejen hradní příkop, ale i padací most. Kurfiřt Christián I., který dostal hrad roku 1569 lenem, také položil základní kámen zámeckého kostela.  Do té doby nikterak zajímavá historie se začala měnit k lepšímu až v roce 1694, kdy tehdy už zámek s kaplí koupil  kurfiřt Johann Georg IV. Přenechal  ho ale své konkubíně -  podobně jako později  August II. Silný své milence hraběnce Anně Constantině von Cozel. Poté, co v roce 1718 upadla v nemilost a byla nucena dožít v hradním vězení na Stolpenu, začala přestavba zámku na letní sídlo radovánek a zábavy kurfiřtského dvora.

Přestavby se v letech 1720 – 1730 chopil slavný dvorní architekt u saského dvora Matthäus Daniel Pöppelmann. První byl postaven Vodní palác a jeho zrcadlový obraz  Horský palác. Za vzor posloužil císařský palác v Pekingu a architektura benátských a římských vil. V 18. století byl totiž v Evropě velmi populární styl zvaný chinoiserie,  který napodoboval a vnášel do evropských staveb čínský styl a čínské prvky. Zároveň bylo postaveno schodiště k řece a chrám Venuše v parku. Dílem stavitele Pöppelmanna je i malý kostel Weinbergkirche v blízkých vinicích. Druhým známým architektem, který se na stavbě zámku podílel, byl Zacharias Longuelune, který dodal francouyské klasicisné prvky a obdélníkové tvary.

Druhá velká přestavba byla zahájena za následovníka Augusta II. Silného kurfiřta Friedricha Augusta III., který  zámek užíval jako letní rezidenci. Dřevěná křídla paláce byla nahrazena kamennými, v  parku vznikl anglický (1776) a čínský (1804) pavilón. 

V roce 1818 postihl původní palác velký požár, po kterém se zachovaly pouze Vodní a Horský palác. Tehdejší král Friedrich August I. nechal vybudovat Nový palác pod vedením stavitele Christiana Friedricha Schurichta. V komplexu budov, které dnes můžeme zhlédnout  na okraji zámeckého areálu, se nachází mimo jiné neoklasicistní sál, pivovar a katolická kaple.

Vnitřní dvůr zámku je zároveň barokní rajskou zahradou, obklopený třemi budovami, které jsou pojmenované podle jejich polohy vzhledem k Labi anebo podle období dostavby: horní, vodní a nový palác. Kolem roku 1723 vznikl velký zámecký park nad horním palácem, 1778 byla připojena anglická zahrada k parku, roku 1790 čínská zahrada a ještě později sbírka jehličnatých stromů. Dnes zahrnuje zámecký park šest různě koncipovaných zahrad o celkové rozloze 28 hektarů a prezentuje kolekci rostlin z celého světa. Nejslavnější a nejsledovanější je ale nejstarší japonská Kamélie (Camellia japonica) v Evropě, která byla přivezena a zasazena v roce 1801. Park doplňují pavilóny a budovy jako např. dům palem (Palmenhaus) a oranžérie.

V posledních 200 letech tak lze na vývoji zámku pozorovat vzestup vládnoucího rodu Wettinů. Zámek je navíc jako jedna z mála drážďanských památek a staveb dobový originál – nálety na Drážďany se mu v roce 1945 vyhnuly.

Dnes láká návštěvníky kromě interiéru zámku, kde je v rámci turistického okruhu k vidění klenutý sál s korintskými sloupy, královská kuchyně a katolická kaple,  především 28 hektarů velký  park. Navštívit můžete postupně zahradu anglickou, čínskou, holandskou, nebo Velkou zámeckou zahradu, oranžérii, skleník palem  Palmenhaus  a především vzácnou kamélii ve svém vlastním skleníku. Ve Vodním a Horském paláci je umístěna expozice Umělecko-průmyslového muzea, ve Vodním paláci se nachází expozice baroka, v Horském paláci je umístěna velmi zajímavá výstava moderního umění od secese po dnešek.

Vzácná kamélie

Podle legendy přivezl  švédský botanik Carl Peter Thunberg (1743 - 1828) ze své  cesty do Japonska v roce 1779 čtyři rostliny Camellia. Jedna zůstala  v Královské botanické zahradě  Kew v Londýně, druhá rostla  v zahradách Herrenhausen blízko Hannoveru, třetí v Schönbrunnu ve Vídni a čtvrtou rostlinu obdržel saský dvůr do zámku Pillnitz v Drážďanech. Vysazena na své současné místo byla v roce 1801.  Do současnosti  přežil jediný strom – exemplář na zámku Pillnitz. Kamélie kvete od února do dubna a odhaduje se, že mívá až 35 000 zvonkových květů!

V minulosti byl strom chráněn pouze jednoduchými rohožemi a dřevem, na konci 19. století se dočkal svého prvního přístřešku. Ten v roce 1905 shořel – naštěstí kamélie tuto nešťasnou událost díky zimnímu období a vrstvě sněhu a ledu okolo sebe přežila.

Nyní je od roku 1992 obklopena pohyblivým  skleníkem,  kde počítač hlídá teplotu, vlhkost vzduchu, zastínění a větrání. Stavba je 13,20 metrů vysoká,  konstrukce váží 54 tun a chrání kamélii od října do května.  Samotný strom je ve věku více než 200 let vysoký 8,60 metrů a průměr koruny je cca 11 metrů.

VŘELE DOPORUČUJEME ZHLÉDNUTÍ VELMI POVEDENÉHO VIDEA (VIZ NÍŽE), KTERÉ VÁS SEZNÁMÍ S CELÝM AREÁLEM ZÁMKU A JEHO ATMOSFÉROU!

Výše základního  vstupného pro dospělou osobu v roce 2012:

Vstupné do areálu parků a zahrad je nově od roku 2012 2,- EURA, do skleníku s kamélií  je vstupné 1,50 €, do palmového skleníku 3,00 €. Prohlídka Nového paláce a jeho zámeckého muzea je za 4,00 €,  kombinovaná vstupenka do Vodního paláce a Muzea řemesel stojí 6,00 €.

Zde si můžete přečíst článek o zámku Pillnitz, který vyšel na iDnes.cz!