Vídeň

 

Hlavní město Rakouska s téměř 2 miliony obyvateli je městem, které opětovně získalo titul „Město, kde se žije nejlépe na světě“. Už tato informace je impulsem pro návštěvu tohoto města na Dunaji, centra bývalé habsburské monarchie, kde se klasika a starožitnosti setkávají s moderní současností. Římsko-katolická a zároveň multikulturní Vídeň je zároveň rozšafná a avantgardní, zároveň ale konzervativní a důstojná.

Chcete-li zažít atmosféru města valčíků, rozhodně se nenechte pobízet – Vídeň Vás nemůže zklamat v žádném ročním období!

Zde jsou naše tipy, co byste neměli minout při Vaší návštěvě Vídně dřív, než se posadíte v některé tradiční kavárně a budete vychutnávat jedinečnou atmosféru historického centra rakouské metropole!

 

Hofburg, císařská rezidence a palác umění

Hofburg - to je symbol reprezentativnosti bývalého císařství habsburské dynastie. Až do roku 1918 zde sídlili císaři obrovské středoevropské říše, nyní je Hofburg sídlem prezidenta, více než 2 tuctů muzeí a vzácných sbírek, klenotnice, slavné Španělské jezdecké školy ve dvorní jízdárně, Rakouské národní knihovny, Kongresového centra a dalších státních institucí, obchodů a kaváren.
  Stavba, která v dnešní podobě čítá 18 traktů, 19 nádvoří, více než 2500 salónů, sálů a komnat, je postavena na základech Švýcarského dvora z roku 1278. Poté probíhaly téměř 700 let další přístavby v různých architektonických stylech od gotiky přes baroko  po historizující Nový dvorní hrad z let 1891 – 1913. Další stavby byly přerušeny vypuknutím 1. Světové války a poté  12.listopadu 1918 zánikem Rakousko-Uherské monarchie. I tak Vám ale jeden den na prohlídku Hofburgu nebude stačit. Plocha 240 000 m2 vyžaduje určitě několikadenní pobyt....

Co byste v Hofburgu měli vidět:

 • Císařské apartmány – Muzeum Sisi - v císařských apartmánech lze získat dobrou představu o všedním životě členů císařské rodiny. Vidět můžete symboly životní cesty Sisi od dětsví v Bavorsku přes zasnoubení s rakouským císařem až po její tragickou smrt u Ženevského jezera v roce 1898. Muzeum vystavuje mnoho osobních věcí Sisi – šperkovnice, sekretář, plaetu barev pro malování obrázků, šaty od dětských let a také smuteční soupravu šperků z onyxu a gagátu, které Sisi nosila ke smutečním šatům jako vzpomínku na zemřelého syna - korunního prince Rudolfa. Vidět můžete i plášť s volavčími pery, do kterého byla zahalena po atentátu u jezera a přenesena do hotelu Beau Rivage. Zároveň je zde vystavena i její posmrtná maska.
 • Španělská dvorní jízdárna - to, co uvidíte v jediné jezdecké škole světa, která ochraňuje tradici vysokého jezdeckého umění od dob renesance po dnešek, je spíše balet lipicánů v souladu s doprovodnou hudbou.
  Ráno se můžete zúčastnit tréninku lipicánů. Každý trenér ručí za svého koně, je zodpovědný za jeho kondici a jezdecké umění. V gala představení pak zažijete neopakovatelný zážitek z vystoupení lipicánů umocněný barokní nádhernou jízdárnou, označovanou za nejkrásnější na světě.
  Vstupné na tyto přehlídky závisí na čase – ranní vstupenka na trénink začíná na 10 Eurech, večerní je od 23 do 130 Euro podle typu místa.
 • Uměleckohistorické muzeum - toto muzeum bylo otevřeno již roku 1891 a patří k nejvýznamějším sbírkám na světě. V galerii se potěšíte díly Raffaela, Rubense, Rembrandta, Dürera, Tiziána, Tintorettaa dalších umělců. Kromě obrazů jsou zde sbírky plastik a uměleckých řemesel z bývalých habsburských sbírek.
 • Klenotnice - klenotnice je umístěna v nejstarší gotické části Hofburgu a je považována za nejvzácnější sbírku světa. Uvidíte císařskou korunu Svaté říše římské z doby okolo roku 962, burgundský poklad z 15.století a také korunu císaře Rudolfa II.
 • Albertina - výstavní síň, která vlastní největší a nejcennější grafickou sbírku na světě. Sbírku založil v roce 1776 vévoda Albert Sasko-Těšínský a dnes zahrnuje na 60 tisíc kreseb a více než milion tištěných grafik. Mistrovská díla jsou vystavována v příležitostných výstavách, v posledních letech si návštěvníci Vídně zvykli na atraktivní výstavy vždy před Vánocemi a jsou tak vhodnou příležitostí spojit návštěvu Albertiny s adventními vídeňskými trhy.
  Trvalá výstava pak zahrnuje to nejvýznamější od francouzského impresionismu až po současnost. Návštěvníci mají možnost obdivovat Monetovo "Jezírko s lekníny", Degasovy "Tanečnice" a Renoirův "Portrét mladé dívky", stejně jako malby Beckmanna, Mackeho, Chagalla, Maleviče, Rothka, Rainera a Katze.
 • Dům motýlů – Palmérie - až 50 druhů motýlů můžete přijít zblízka obdivovat do secesní palmérie, vystavěné v letech 1901 – 1905. Nádherná stavba, která vyčnívá nad císařskými zahradami a zachovává teplotu 270C a vlhkost 80 %. Budete se moci pohybovat mezi volně létajícími stovkami motýlů, z nichž některé vzácné druhy dosahují až 11 cm rozpětí křídel.

Další zajímavosti Hofburgu: Rakouská národní knihovna Slavnostní sál, Augustinský sál, Přírodněhistorické muzeum, Sbírka starých hudebních nástrojů, Muzeum Efezu, Muzeum lovu a zbraní, Rakouská národní knihovna Muzeum papyru, Rakouské divadelní muzeum, Kostel Sv. Augustina atd.

 

 

 

Zámek Schönbrunn

Zámek Schönbrunn patří k nejkrásnějším barokním areálům v Evropě. Součástí jsou nádherné zahrady, palmový skleník a také zoologická zahrada, nejstarší na světě. V majetku Habsburků byl od roku 1569, císařská rodina zde sídlila po většinu roku. Zámek byl nejčastějším místem vídeňského pobytu císařovny Sisi.
Dnes patří zámek díky svému historickému významu, krásnému areálu a velkolepému vybavení do světového kulturního dědictví UNESCO.
Zámek má 1441 místností, zpřístupněno veřejnosti je v malém a velkém okruhu 45. Vnitřní vybavení je ve stylu zdobného rokoka a zahrnuje i české křišťálové lustry a kachlová kamna. Naproti tomu místnosti císaře Františka Josefajsou zařízeny stroze a prostě.
V zrcadlovém sále muzicíroval jako šestileté zázračné dítě Wolfgang Amadeus Mozart.

 

 

 

 

Zoologická zahrada na zámku Schönbrunn

 Za vznik zoologické zahrady je považován rok 1752, kdy přišli první vzácní hosté Františka I. Štěpána Lotrinského, manžela Marie Terezie, do nově zřízené menažérie schönbrunnského zámeckého parku. Zoologická zahrada na zámku Schönbrunn dnes patří k nejmodernějším a nejlepším zařízením na světě. Výběhy pro zvířata jsou koncipovány opravdu velkoryse a v úzkém spojení s přírodou. Žije tu přes 500 živočišných druhů.
  V roce 2007 se tu konala světová senzace – narodilo se tady první pandí mládě zplozené přirozenou cestou matce žijící v zajetí v ZOO. Loni v srpnu se narodilo druhé.

 

 

Vídeňská Ringstraße

Na délku má vídeňská Ringstraße 5,2 kilometrů. Lemují ji monumentální stavby, které byly vybudovány v období historismu v 60. až 90. letech 19. století na základě nařízení císaře Františka Josefa z roku 1857. A tak byly postaveny ty nejdůležitější budovy Vídně – Státní opera, Radnice, Parlament nebo Uměleckohistorické muzeum.
Všechny paláce a veřejné stavby se vyznačují stylovou pluralitou, napodobovány jsou různé architektonické formy minulých dob: Státní opera postavená v novorenesančním slohu, budova Parlamentu a Radnice ve stylu vlámské gotiky, novobarokní divadlo Burgtheater, univerzita v novorenesančním slohu, Muzeum užiného umění nebo budova vídeňské burzy v novogotickém slohu.
Celou třídu můžete projet bez přestupu tramvají.

 

 

Císařská hrobka (Kapucínská hrobka)

Císařská hrobka se nachází pod kostelem Kapucínů nedaleko od Albertina a byla určena pro příslušníky rakouského panovnického rodu habsburského, později habsbursko-lotrinského. V kryptě se pohřbívá od roku 1633. Jsou zde nádherně kované a rytecky zdobené rakve téměř 150 příslušníků rodu včetně dětí, z toho 12 císařů a 19 císařoven.
Mezi lety 1637 až 1878 bylo tělo, vnitřnosti a srdce zesnulých Habsburků pohřbíváno odděleně, a sice tělo v Kapucínské hrobce, srdce v augustiniánském kostele, vnitřnosti v dómu svatého Štěpána.
Posledním zde pohřbeným Habsburkem je Otto von Habsburg, syn posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. a jeho manželky Zity, významný politik evropského formátu. Pohřeb se konal ve Vídni dne 16.července 2011 se všemi císařskými a vojenskými poctami. Byl označován jako poslední habsburský císař, pohřbu se zúčastnilo na 1000 pozvaných hostů mimo jiné z řad bývalých a současných monarchů Evropy a více než 100 000 lidí v ulicích Vídně. Byla to poslední příležitost vidět pohřeb rakouského monarchy a atmosférou se tak přenést do Vídně před rozpadem monarchie. Pohřeb byl vysílán v přímém přenosu i rakouskou televizí, ve městě probíhala velká bezpečnostní opatření.
Jeho srdce bylo pohřbeno v Pannonhalma Archabbey v Maďarsku dne 17. července 2011.

Na historicky poslední ceremoniální ukládání imperátora do rodové krypty se můžete podívat na videu dole.

 

 

Hundertwasser

Významný rakouský moderní umělec Friedensreich Hundertwasser (1928 – 2000) vlastním jménem Friedrich Stowasser byl především malířem, proslavily ho ale spíše originální návrhy vídeňských staveb. V letech 1983 – 1985 stvořil umělec obytný dům, který proslavila absence rovných linií a použitý materiál – dům je postaven ze dřeva a cihel bez použití plastů. Tato stavba byla ve Vídni první, kterou navrhli umělci. 
Hundertwasser pak navrhl ještě další tři vídeňské stavby: Hundertwasser Village, která se nachází přímo proti obytnému domu a je veřejně přístupná. Nacházejí se zde obchody, kavárna a také stylové toalety. Dále je to galerie moderního umění Kunsthaus – dům poznáte podle nepravidelné bílo-černé šachovnice a nachází se jen kousek od domu Hundertwasser.
Čtvrtá stavba je dobře viditelná při příjezdu do Vídně od severu, tedy při příjezdu z České republiky. Jedná se o průmyslovou stavbu Teplárna Spittelau. Komín teplárny je zakončen velkou zlatou koulí, která v noci svítí a je viditelná z dálky. Celkově je to velmi originální a nepřehlédnutelná stavba.

 

 

Prater

Prater je velký park ve Vídni, který založil Josef II. jako místo oddychu pro Vídeňany již v roce 1766. To, co Prater proslavilo, je asi všem dobře známé ruské kolo - Wiener Riesenrad, zprovozněné v roce 1897. Je 64,75 metrů vysoké a nabízí fantastický výhled na celou Vídeň. Kolo je v provozu celý rok a stále ještě platí: kdo nebyl na vídeňském ruském kole, nebyl ve Vídni!
V současnosti je v Prateru instalováno přibližně 250 atrakcí, vstupné se platí na každou zvlášť. Pro delší pobyt v Prateru je pro návštěvníky připraveno velké množství restaurací a jednoduchého občerstvení. Kdo se chce najíst kvalitně a tradičně, navštíví restauraci Zum Eisvogel (U Ledňáčka), kde na jídelním lístku nechybí ani vídeňský řízek, ani kvasnicové knedlíky v mnoha variantách.

 

 

Belvedere

Zahradní palác vojevůdce a prince Evžena Savojského (1663 – 1736) stál ve své době před branami města a je složen z Dolního a Horního Belvedere. Rezidence je postavena ve stylu baroka a má také rozsáhlou zahradu. Dnes je stálou výstavní síní rakouského výtvarného umění od středověku po současnou dobu.
Zejména Horní Belvedere je hojně navštěvován širokou veřejností z celého světa – je v něm totiž umístěna největší sbírka Gustava Klimta na světě!
Dále zde můžete vidět mistrovská díla Schieleho a Kokoschky a díla francouzského impresionismu spolu s vrcholnými díly období vídeňského biedermeieru. Zanechávají stejně hluboký dojem jako obrazy Makarta, Boeckla, Wotruby, Hausnera, Hundertwassera a dalších. České návštěvníky zaujme i vrcholné dílo pozdní gotiky – Znojemský oltář.
V Dolním Belvedere jsou k vidění obytné a reprezentační místnosti prince Evžena a konají se zde příležitostné výstavy.
V konírně, na místech, kde bylo kdysi ustájeno 12 nejkrásnějších princových koní, je dnes vystavena celá zdejší sbírka středověkého umění.